Dagbesteding

Voor iedereen is er passend werk. Ook voor jou!

Dagbesteding

Voor iedereen is er passend werk. Ook voor jou!
We begeleiden deelnemers vanuit de ggz (verslaving en psychiatrie) die een Wmo- of PGB-beschikking hebben voor dagbesteding. Dit geldt ook voor deelnemers die licht verstandelijk beperkt of gehandicapt zijn, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die via de Sociale Dienst een participatietraject volgen en voor mensen met een uitkering die een re-integratietraject volgen. Verder bieden we trajecten door Reclassering Nederland en Justitie Nederland.

“Wij vinden het belangrijk dat ieder mens de mogelijkheid krijgt om zich te ontwikkelen en werkzaamheden te doen die hem of haar passen.”

Theo (begeleider)

Zelfredzaamheid en eigen kracht
Dagbesteding bevordert zelfredzaamheid en eigen kracht. Niet iedereen is in staat op eigen kracht zijn leven te leiden, bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte of beperking. Ook algemene voorzieningen, mantelzorg of hulp van andere mensen uit hun sociale netwerk schieten te kort. Voor deze mensen biedt De Hoop Werkvisie een maatwerkvoorziening van dagbesteding en activering.

Onze maatwerkvoorziening
Onze maatwerkvoorziening biedt deelnemers structuur en zingeving en daarmee een plek in de samenleving. De ondersteuning is gericht op ontmoeting en activering en gaat uit van wat je wél kan. Doel is het bevorderen van de zelfredzaamheid en de eigen kracht. Zo helpen we je weer zelfstandig in het leven te staan zonder blijvende hulp van anderen of voorzieningen.

Werkvisie de Hoop heeft verschillende bedrijven en afdelingen.
Klik voor meer informatie op een van onderstaande bedrijven

 
.. of download hier de brochure voor sociale ondernemers of onze brochure voor deelnemers

‘Thuis komen de muren op me af. Fijn dat ik hier mag werken; Ik zie er altijd naar uit. De sfeer is goed en er is genoeg te doen.’

Marja (deelnemer)

Mogelijkheden


Het aanbod van De Hoop Werkvisie in Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is zo divers dat het niet moeilijk is een passende plek te vinden. Er zijn mogelijkheden bij de afdelingen Brood en Banket, Bouw, Drukkerij, Facilitair, Fietsenmakerij, Groen, Inpak, Kringloop, MaatWerk (inloop en crea), Metaalbewerking, Meubelmakerij, Print en San, en Zorgschepen. Download onze brochure of vraag deze aan.


Voor wie
Om in aanmerking te komen voor dagbesteding heb je een indicatie nodig van de Sociale Dienst Drechtsteden of een andere gemeente. De financiering gebeurt vanuit de Wmo of in de vorm van een PGB. 

Met een indicatie kunnen we in goed overleg een persoonlijk ondersteuningsplan opstellen. Je gaat met een begeleider in gesprek om wensen en mogelijkheden in kaart te brengen.

Begeleiding

Een goede begeleiding is een belangrijk onderdeel van de dagbesteding. Er vinden regelmatig evaluatiegesprekken plaats. 

Onze agogisch medewerkers en vakmensen/praktijkbegeleiders werken vanuit een christelijke identiteit, waarbij wederzijds respect tussen deelnemer en werkbegeleider ons uitgangspunt is. Iedereen is welkom.

Samenwerking met partners

Werkvisie De Hoop werkt samen met diverse gemeentelijke instanties, zoals de Sociale Dienst Drechtsteden en de BAR-gemeenten. Daarnaast zijn wij vaak onderaannemer voor de uitvoering van de dagbesteding voor cliënten van collega-zorginstellingen, zoals De Hoop ggz, Lelie Zorg, Eleos, Abdullam, Leger des Heils en vele anderen.