Dagbesteding | Dagactiviteiten

Dagbesteding, wat houdt het in? Dagbesteding biedt dagactiviteiten en is er voor mensen die zelf geen activiteiten meer kunnen ondernemen en daardoor weinig sociale contacten hebben. Dagbesteding is er ook voor de ontlasting van mantelzorgers. Hiermee blijft het voor veel mensen mogelijk om thuis te kunnen blijven wonen. Dagbesteding is bedoeld om structuur te bieden en een zinvolle invulling van de dag te geven. Daarbij helpt het om de zelfstandigheid waar mogelijk te vergroten. Het gaat hier om structurele dagactiviteiten onder professionele begeleiding.

punt

Belevingsgericht

Mensen leren om te gaan met hun beperkingen en hoe zij zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven leven.
De dagactiviteiten zijn er tevens op gericht om verdere achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen.
De belevingsgerichte dagbesteding geeft structuur en een zinvolle invulling van de dag.
Het voorkomt ook dat iemand geen sociale contacten meer heeft en geïsoleerd raakt. 

punt

Arbeidsmatig

Deze vorm van dagbesteding biedt een alternatief voor werk of school voor mensen die geen betaald werk kunnen doen.
Het is een vorm van werken met professionele begeleiding.
De activiteiten dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de klant en helpen hem om zo zelfstandig mogelijk te leven.

punt

Ontwikkelgericht

Deze vorm van dagbesteding werkt ernaar toe dat iemand binnen drie jaar kan doorstromen naar een betaalde baan, een participatieplek of vrijwilligerswerk.
Klanten leren hier vaardigheden die ze nodig hebben op de werkvloer.
Daarbij leren ze om zo zelfstandig mogelijk te leven.

Meubelmakerij (1)