Participatie

De ondersteuning en zorg voor mensen met een beperking is opgenomen in verschillende wetten zoals de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Participatiewet. Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Door deze wet worden mensen gestimuleerd om naar vermogen actief deel te nemen aan de maatschappij. Werkvisie De Hoop sluit hier mooi bij aan door verschillende plekken te bieden voor mensen die op zoek zijn naar een participatieplek. Uitgaande van de individuele mogelijkheden en talenten wordt gewerkt aan een of meerdere van de volgende doelstellingen.

  • Het krijgen en vasthouden van een dagritme
  • Het vergroten van het gevoel van eigenwaarde
  • Het hebben van een zinvolle dagbesteding
  • Het verkrijgen van sociale contacten binnen een werksituatie
  • Zicht krijgen op wensen en mogelijkheden ten aanzien van werk
  • Trainen van algemene en specifieke beroepsvaardigheden
  • Het opdoen van werkervaring
  • Het volgen van een (erkende) opleiding
  • Het zoeken en vinden van een passende werkplek en/of betaalde baan
Zou je graag aan de slag willen of wil je meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op.
Logo-Werkvisie-De-Hoop