Leerwerkbedrijven

Werkvisie De Hoop beschikt over 16 leerwerkbedrijven en een re-integratiebedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de interesses en mogelijkheden van deelnemers. Om een zinvolle dagbesteding te hebben, basale arbeidsvaardigheden te kunnen leren en de reguliere arbeidsmarkt te benaderen, wordt veelal in opdracht van derden aan producten en diensten gewerkt. De samenwerking met het bedrijfsleven is hierbij een belangrijke factor. Tevens zijn er leerwerkbedrijven waarbij dit element van minder belang is en het vooral gaat om basale sociale vaardigheden en een stabiliserende werking.
Hieronder kunt u het leerwerkbedrijf van uw keuze opzoeken voor dagbesteding of het afnemen van producten en diensten.

Bedrijf Locatie
Logo DH Brood en Banket 2015 Hendrik-Ido-Ambacht
Logo DH Drukkerij 2015 Dordrecht
Logo DH Facilitair 2015 Dordrecht
Logo DH Fietsenmakerij 2015 Hendrik-Ido-Ambacht
Logo DH Groen 2015 Hendrik-Ido-Ambacht
Logo DH Inpak 2015 Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht
Logo DH Kringloop 2015 Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht
Logo DH Maasplein 2020 Alblasserdam
Logo DH Maatwerk 2015 Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht
Logo DH Meubelmakerij 2015 Hendrik-Ido-Ambacht
Logo DH Oudendijk 2017 Dordrecht
Logo DH PrintenScan 2015 Hendrik-Ido-Ambacht
Logo DH Proeftuin 2019 Dordrecht
Logo DH Re-integratie 2015 Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht
Logo DH Schilders 2017 Dordrecht
Logo DH Sieraden 2018 Dordrecht
Logo DH Yzersterk 2016 Hendrik-Ido-Ambacht