Over Werkvisie De Hoop

punt

Onze Missie

Een passende werkplek voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is de missie van Werkvisie De Hoop, waar we ons dagelijks met hart, hoofd en handen voor inzetten.

We richten ons op ontwikkeling van het  welbevinden en stimuleren deelnemers om naar vermogen actief te participeren aan de maatschappij en wel in de regio Drechtsteden. We bieden begeleiding, scholing, training en een passende werkplek binnen de eigen organisatie of een re-integratietraject naar een reguliere betaalde baan.

Werkvisie de Hoop heeft een stichtingsvorm en is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

punt

Onze Identiteit

Werkvisie De Hoop werkt vanuit een christelijke identiteit. Naast dat er in de eerste plaats gewoon gewerkt wordt, komt de identiteit o.a. tot uiting doordat Gods Woord en geboden het uitgangspunt zijn in het handelen met hart, hoofd en handen. Concreet komt het tot uiting in bijv. de muziekkeuze, het lezen en bidden bij het eten en de kerstviering, en dat christen en niet christen bij Werkvisie De Hoop welkom zijn. Hierbij is wederzijds respect tussen werkbegeleider en deelnemer het uitgangspunt, evenals het stimuleren van passend werk en/of dagbesteding.

Pand Dordtse Bedrijven 8
punt

Onze Kwaliteit

Werkvisie De Hoop wil iedereen de best mogelijke begeleiding bieden. Om dit mogelijk te maken werken we volgens een kwaliteitshandboek. Hierin staat hoe we onze begeleiding organiseren, hoe we werken en wat onze verantwoordelijkheden zijn.

In alle situaties werken we met professionele begeleiders mét vakkennis en bijna al onze bedrijven zijn erkende leerwerkbedrijven. Ook beschikken we over het BOW-keurmerk dat borg staat voor de kwaliteit van onze trajecten. Bij onze maatwerkvoorzieningen krijgt iedereen begeleiding van een agogisch medewerker. Leidraad voor de begeleiding is een persoonlijk ondersteuningsplan, waarvan de doelen in goed overleg worden vastgesteld en welke regelmatig worden geëvalueerd.

Werkvisie De Hoop geeft ook ruimte aan een eigen cliënten deelnemersraad en elke deelnemer wordt jaarlijks gevraagd mee te doen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Dit geeft input om voortdurend te blijven ontwikkelen en in te spelen op veranderende wensen en behoeften van deelnemers. Mede hierdoor blijft kwalitatieve zorg gewaarborgd.

ANBI

Giften aan goede doelen zijn uitsluitend voor de belasting aftrekbaar als het goede doel in het bezit is van een ANBI verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling). Stichting Werkvisie de Hoop is in het bezit van een ANBI verklaring. U kunt ons daarom ook terugvinden op de website van de belastingdienst.

Erkend leerbedrijf

Stichting Werkvisie De Hoop is een ‘Erkend leerbedrijf’. Klik hier voor meer informatie: https://www.s-bb.nl/

ESF

Het Europees Sociaal Fonds heeft, middels projectnummer 2014EUSF2011988, aan Stichting Vrienden van De Hoop een subsidie toegezegd voor de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Onze geschiedenis

Werkvisie De Hoop is onderdeel van De Hoop GGZ en in de jaren 80 van de vorige eeuw zijn de eerste leerwerkbedrijven gestart. Primair bedoeld om ex-verslaafden een dagstructuur en werkervaring te bieden, waar wenselijk in combinatie met een opleiding zodat ze een betere kans kregen op betaald werk na hun behandeling. De bedrijven waren voornamelijk gevestigd op het dorp van De Hoop in Dordrecht en omvatten voornamelijk De Hoop Metaal, De Hoop Bouw, De Hoop Drukkerij en De Hoop Maatwerk.

Door de jaren heen zijn er wisselingen van bedrijven geweest, afhankelijk van de vraag en het aanbod en sterk vermeerderd in januari 2014 doordat  Werkvisie De Hoop alle locaties van arbeidstrainingscentrum De Doorgang overgenomen heeft, onderdeel van de de gereformeerde GGZ stichting Eleos.

De Doorgang was al op 7 juni 1993 in Puttershoek gestart, verhuisde snel naar de Singel in Dordrecht en vanaf 2006 kwamen er nog locaties in Zwijndrecht (Molenvliet) en Hendrik-Ido-Ambacht (KlimOp) bij.

Doordat Werkvisie De Hoop De Doorgang heeft overgenomen, zijn in 2014 alle locaties in één groot bedrijfsverzamelgebouw (De Verbinding) verder gegaan onder de naam Ambachtse Bedrijven. In November 2015 is voor de eenheid binnen Werkvisie De Hoop deze naam gewijzigd in Werkvisie De Hoop Locatie Ambachtse Bedrijven. Op deze locatie zijn een groot deel van de leerwerkbedrijven gevestigd en in Dordrecht eveneens, verspreidt over meerdere locaties op Dorp De Hoop, de Sikkelstraat en aan de Oudendijk.  Bij elkaar staat de teller in 2018 op vijftien leerwerkbedrijven.

Werkvisie De Hoop bestaat uit arbeidsgerelateerde projecten (visie op werk) en is oorspronkelijk opgericht voor verslaafde en GGZ cliënten van De Hoop. De laatste tien jaar begeleiden we een breder spectrum aan cliënten, waaronder ex verslaafden, mensen met psychosociale problemen, licht verstandelijk of lichamelijk beperkten, participanten, kortom mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij of naar passend werk. Voor de een is dat een betaalde reguliere baan, voor de ander is dat werken naar vermogen op een werkplek bij een externe werkgever of op een werkplek van Werkvisie De Hoop. Om dit doel te realiseren, heeft Werkvisie De Hoop de beschikking over een re-integratiebureau, eigen leerwerkbedrijven en een groot netwerk van werkgevers in de regio Dordrecht.