Passend werk

Begeleiding bij en naar passend werk

Begeleiding

Werkvisie De Hoop is een stichting die jaarlijks bijna 500 deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt bij en naar passend werk, binnen en buiten de eigen organisatie. Passend werk is niet voor iedereen hetzelfde. We bieden de volgende arrangementen.

Dagbesteding

Passend werk voor iedereen
Voor iedereen is er passend werk. Bij dagbesteding gaat het om het – naar vermogen – deelnemen aan de maatschappij. We begeleiden deelnemers vanuit de ggz (verslaving en psychiatrie) die een Wmo- of PGB-beschikking hebben voor dagbesteding.

Lees meer over dagbesteding

Participatie

Een maatwerktraject voor elke deelnemer
Uitgaande van de individuele mogelijkheden en wensen bieden we iedere deelnemer een passend traject.

Lees meer over participatie

Re-integratie

Voor iedereen een passende plek
Werkvisie De Hoop biedt begeleiding naar een betaalde reguliere baan, waarbij we gebruikmaken van ons netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers.

Lees meer over re-integratie

Werkvisie de Hoop heeft verschillende bedrijven en afdelingen.
Klik voor meer informatie op een van onderstaande bedrijven

 
.. of download hier de brochure voor sociale ondernemers of onze brochure voor deelnemers

Missie

Onze missie
Een passende werkplek voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is de missie van Werkvisie De Hoop, waar we ons dagelijks met hart en ziel voor inzetten.

Wij bieden een vangnet en springplank voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We stimuleren deelnemers om naar vermogen actief te participeren aan de maatschappij. We bieden begeleiding, scholing, training en een passende werkplek binnen de eigen organisatie of een re-integratietraject naar een reguliere betaalde baan.

Doelen

Werkvisie de Hoop
Werkvisie de Hoop richt zich op het ontwikkelen van het welzijn en welbevinden en de participatie van mensen in de regio Drechtsteden die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Werkvisie de Hoop heeft een stichtingsvorm en is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Ondernemers stimuleren
Wij stimuleren ondernemers maatschappelijk verantwoord te ondernemen door mensen uit de eigen regio een eerlijke kans te geven op werk en inkomen.

Participatie van deelnemers
Wij stimuleren deelnemers om naar vermogen actief deel te nemen aan de maatschappij. Uitgaande van de individuele mogelijkheden en talenten werken we aan een of meerdere van de volgende doelstellingen.

 • Het krijgen en vasthouden van een dagritme
 • Het vergroten van het gevoel van eigenwaarde
 • Het hebben van een zinvolle dagbesteding
 • Het verkrijgen van sociale contacten binnen een werksituatie
 • Zicht krijgen op wensen en mogelijkheden ten aanzien van werk
 • Trainen van algemene en specifieke beroepsvaardigheden
 • Het opdoen van werkervaring
 • Het volgen van een (erkende) opleiding
 • Het zoeken en vinden van een passende werkplek en/of betaalde baan

We stimuleren deelnemers om naar vermogen
actief te participeren aan de maatschappij

Han van den Boogaart

Kwaliteit

Kwaliteit in de praktijk
De Hoop werkvisie heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. In alle situaties werken we met professionele begeleiders. Bijna al onze bedrijven zijn erkende leerwerkbedrijven. Ook beschikken we over het BOW-keurmerk dat borg staat voor de kwaliteit van onze trajecten.

Bij onze maatwerkvoorzieningen krijgen onze deelnemers begeleiding van een agogisch medewerker. Het uitgangspunt is een persoonlijk ontwikkelingsplan, waarvan de doelen in goed overleg worden vastgesteld. Het plan wordt regelmatig geëvalueerd.

Deelnemers aan onze leerwerkbedrijven krijgen begeleiding van een vakman, bijvoorbeeld een ervaren timmerman, die zijn vakmanschap in de praktijk overdraagt. De deelnemer werkt ook hier op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan of een trajectplan.


Input voor ontwikkeling dienstverlening
Elke deelnemer wordt gevraagd mee te doen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Dit geeft ons input om voortdurend te blijven ontwikkelen en in te spelen op veranderende wensen en behoeften van onze deelnemers.

“Deelnemers aan onze leerwerkbedrijven krijgen begeleiding van een vakman”

ANBI
Giften aan goede doelen zijn uitsluitend voor de belasting aftrekbaar als het goede doel in het bezit is van een ANBI verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling). Stichting Werkvisie de Hoop is in het bezit van een ANBI verklaring. U kunt ons daarom ook terugvinden op de website van de belastingdienst.

Erkend leerbedrijf

Stichting Werkvisie De Hoop is een ‘Erkend leerbedrijf’. Klik hier voor meer informatie: https://www.s-bb.nl/

BOW

Met het Blik op Werk Keurmerk voldoen we aantoonbaar aan hoge kwaliteitsnormen. We onderscheiden ons positief in de markt ten opzichte van andere dienstverleners.

De onafhankelijke beoordeling en het tevredenheidscijfer staan voor iedereen, die op zoek is naar een kwalitatieve en passende dienstverlener op www.blikopwerk.nl.

Het Europees Sociaal Fonds heeft, middels projectnummer 2014EUSF2011988, aan Stichting Vrienden van De Hoop een subsidie toegezegd voor de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Deze begeleiding vindt hoofdzakelijk plaats bij de verschillende bedrijven van Werkvisie De Hoop.

Het project loopt van 1 november 2014 tot en met 31 december 2016.

Wij hopen en verwachten dat wij met deze subsidie onze missie nog beter kunnen uitvoeren en dat het mag bijdragen aan ons doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, op te leiden en te begeleiden waardoor ze een beter perspectief krijgen op regulier werk en inkomen.

Hier vindt u een overzicht van de meest recente publicaties en brochures

Vacatures

Werkvisie heeft regelmatig plaatsen voor werkervaringsdeelnemers, oproepkrachten, vrijwilligers en stagiaires.
Klik voor meer info op een van onderstaande links.

Vacature Vrijwilliger De Hoop Inpak locatie Dordrecht

Medewerker De Hoop Inpak locatie Dordrecht (Vrijwilliger)

Kom jij ons activiteitencentrum versterken?

Vrijwilliger bij De Hoop Maatwerk

De Hoop Inpak is onderdeel van Werkvisie De Hoop, Deze afdeling verricht inpakwerkzaamheden voor diverse bedrijven. Zo verpakken wij voor een bedrijf diversen soorten thee. Door de groei van de diverse verkooppunten zijn we op zoek naar een vrijwilliger. De werkzaamheden zal vooral praktisch zijn door samen met de deelnemers inpakwerkzaamheden te verrichten. Daarnaast is de persoonlijke aandacht voor de deelnemers erg belangrijk. Dit kan zijn door een gesprekje of door ze te motiveren en te activeren. Deze begeleiding van de werkervaringsdeelnemers is een wezenlijk en verrijkend onderdeel van je werkzaamheden.

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die:

 • van harte instemt met de christelijke visie van De Hoop en wil werken vanuit een christelijke levensovertuiging en meelevend lid is van een kerk of gemeente;
 • makkelijk contact maakt en gastvrij is;
 • stabiel in het leven staat;
 • het leuk vindt om de handen uit de mouwen te steken.
 • een luisterend oor heeft;
 • anderen kan motiveren en stimuleren;
 • ook zelfstandig werkzaamheden kan uitvoeren;
 • goed kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • langere tijd voor minimaal één of meerdere dagdelen per week beschikbaar is.

Wat bieden wij?

Wij bieden vrijwilligers:

 • een vrijwilligersovereenkomst, waarbij je verzekerd bent tegen ongevallen en aansprakelijkheid;
 • een ontspannen werksfeer binnen een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers;

Maar vooral:

 • de mogelijkheid om echt het verschil te maken in het leven van mensen;
 • de mogelijkheid om je geloof praktisch handen en voeten te geven.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over De Hoop of over vrijwilligerswerk in het algemeen? Mail dan naar: vrijwilligers@dehoop.org. Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Wilco Diemel, W.Diemel@werkvisiedehoop.nl, 078-6114936 of kijk op www.werkvisiedehoop.nl.

Solliciteren

Vacature Vrijwilliger Hovenier / begeleider deelnemers

Vacature Vrijwilliger Hovenier / begeleider deelnemers

Download Vacature als PDF

Werkvisie De Hoop
Werkvisie De Hoop is een stichting die jaarlijks bijna 500 deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt bij en naar passend werk.
Wij werken vanuit een christelijke identiteit; iedereen is welkom, waarbij wederzijds respect ons uitgangspunt is.

Dagbesteding, Participatie en Re-integratie
Wij begeleiden deelnemers vanuit de ggz (verslaving of psychiatrie), met een WMO-indicatie dagbesteding of PGB, maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die weer willen gaan participeren en willen doorstromen naar vrijwilligerswerk, of via een re-integratietraject naar betaald werk.
Projectmogelijkheden
Op onze locaties in Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht bieden we een breed aanbod van werkervaring met opleidingsmogelijkheden: De Hoop Bouw, De Hoop Brood en Banket, De Hoop Drukkerij, De Hoop Facilitair, De Hoop Fietsenmakerij, De Hoop Groen, De Hoop Inpak, De Hoop Kringloopwinkel, De Hoop Maatwerk, De Hoop Metaalservice, De Hoop Meubelmakerij, De Hoop Print en Scan, De Hoop Re-integratie en De Hoop Zorgschepen.

Hovenier bij De Hoop Bouw
De Hoop Bouw, onderdeel van Werkvisie De Hoop, is op zoek naar een vrijwilliger in de functie van Hovenier voor alle voorkomende hovenierswerkzaamheden, voornamelijk op Dorp de Hoop of op locatie bij opdrachtgevers. Daarnaast is de begeleiding van werkervaringsdeelnemers een wezenlijk en verrijkend onderdeel van je werkzaamheden.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die:
• van harte instemt met de christelijke visie van De Hoop en wil werken vanuit een christelijke levensovertuiging en meelevend lid is van een kerk of gemeente;
• makkelijk contact maakt en gastvrij is;
• stabiel in het leven staat;
• (ruime) ervaring heeft met groenwerkzaamheden;
• het fijn vindt om kennis van en ervaring in het hoveniersvak te delen met deelnemers;
• ook zelfstandig werkzaamheden kan uitvoeren;

 • een luisterend oor heeft;
  • anderen kan motiveren en stimuleren;
  • goed kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
  • voor langere tijd minimaal één of meerdere dagdelen per week beschikbaar is.

  Wat bieden wij?
  Wij bieden vrijwilligers:
  • een vrijwilligersovereenkomst, waarbij je verzekerd bent tegen ongevallen en aansprakelijkheid;
  • een ontspannen werksfeer binnen een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers;
  • reiskostenvergoeding.

  Maar vooral:
  • de mogelijkheid om echt het verschil te maken in het leven van mensen;
  • de mogelijkheid om je geloof praktisch handen en voeten te geven.

  Solliciteren?

  Voldoe je aan dit profiel? Stuur dan je cv met motivatie aan onderstaande contactpersoon.

  Meer informatie?
  Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met de bedrijfsleider van De Hoop Bouw, Dick de Jong, d.dejong@dehoopbouw.nl, 078-6114710 of kijk op www.dehoopbouw.nl en www.werkvisiedehoop.nl.
  De Hoop Bouw, Sikkelstraat 7, 3319 LJ Dordrecht

Vacature Vrijwilliger Schilder / begeleider deelnemers

Vacature Vrijwilliger Schilder / begeleider deelnemers

Download Vacature als PDF

Werkvisie De Hoop 

Werkvisie De Hoop is een stichting die jaarlijks bijna 500 deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt bij en naar passend werk.
Wij werken vanuit een christelijke identiteit; iedereen is welkom, waarbij wederzijds respect ons uitgangspunt is.

Dagbesteding, Participatie en Re-integratie
Wij begeleiden deelnemers vanuit de ggz (verslaving of psychiatrie), met een WMO-indicatie dagbesteding of PGB, maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die weer willen gaan participeren en willen doorstromen naar vrijwilligerswerk, of via een re-integratietraject naar betaald werk.
Projectmogelijkheden
Op onze locaties in Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht bieden we een breed aanbod van werkervaring met opleidingsmogelijkheden: De Hoop Bouw, De Hoop Brood en Banket, De Hoop Drukkerij, De Hoop Facilitair, De Hoop Fietsenmakerij, De Hoop Groen, De Hoop Inpak, De Hoop Kringloopwinkel, De Hoop Maatwerk, De Hoop Metaalservice, De Hoop Meubelmakerij, De Hoop Print en Scan, De Hoop Re-integratie en De Hoop Zorgschepen.

Schilder bij De Hoop Bouw
De Hoop Bouw, onderdeel van Werkvisie De Hoop, is op zoek naar een vrijwilliger in de functie van Schilder voor alle voorkomende schilderswerkzaamheden, voornamelijk op Dorp de Hoop of op locatie bij opdrachtgevers. Daarnaast is de begeleiding van werkervaringsdeelnemers een wezenlijk en verrijkend onderdeel van je werkzaamheden.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die:
• van harte instemt met de christelijke visie van De Hoop en wil werken vanuit een christelijke
levensovertuiging en meelevend lid is van een kerk of gemeente;
• makkelijk contact maakt en gastvrij is;
• stabiel in het leven staat;
• (ruime) ervaring heeft met binnen- en buiten schilderwerkzaamheden;
• het fijn vindt om kennis van en ervaring in het schildersvak te delen met deelnemers;
• ook zelfstandig werkzaamheden kan uitvoeren;
• een luisterend oor heeft;
• anderen kan motiveren en stimuleren;
• goed kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
• voor langere tijd minimaal één of meerdere dagdelen per week beschikbaar is.

Wat bieden wij?
Wij bieden vrijwilligers:
• een vrijwilligersovereenkomst, waarbij je verzekerd bent tegen ongevallen en aansprakelijkheid;
• een ontspannen werksfeer binnen een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers;
• reiskostenvergoeding.

Maar vooral:
• de mogelijkheid om echt het verschil te maken in het leven van mensen;
• de mogelijkheid om je geloof praktisch handen en voeten te geven.

Solliciteren?

Voldoe je aan dit profiel? Stuur dan je cv met motivatie aan onderstaande contactpersoon.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met de bedrijfsleider van De Hoop Bouw, Dick de Jong, d.dejong@dehoopbouw.nl, 078-6114710 en kijk op www.dehoopbouw.nl en www.werkvisiedehoop.nl.
De Hoop Bouw, Sikkelstraat 7, 3319 LJ Dordrecht.

Vacature Vrijwilliger Technisch vakman / begeleider deelnemers

Vacature Vrijwilliger Technisch vakman / begeleider deelnemers

Download Vacature als PDF

Werkvisie De Hoop
Werkvisie De Hoop is een stichting die jaarlijks bijna 500 deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt bij en naar passend werk.
Wij werken vanuit een christelijke identiteit; iedereen is welkom, waarbij wederzijds respect ons uitgangspunt is.

Dagbesteding, Participatie en Re-integratie
Wij begeleiden deelnemers vanuit de ggz (verslaving of psychiatrie), met een WMO-indicatie dagbesteding of PGB, maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die weer willen gaan participeren en willen doorstromen naar vrijwilligerswerk, of via een re-integratietraject naar betaald werk.
Projectmogelijkheden
Op onze locaties in Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht bieden we een breed aanbod van werkervaring met opleidingsmogelijkheden: De Hoop Bouw, De Hoop Brood en Banket, De Hoop Drukkerij, De Hoop Facilitair, De Hoop Fietsenmakerij, De Hoop Groen, De Hoop Inpak, De Hoop Kringloopwinkel, De Hoop Maatwerk, De Hoop Metaalservice, De Hoop Meubelmakerij, De Hoop Print en Scan, De Hoop Re-integratie en De Hoop Zorgschepen.

Technisch vakman bij De Hoop Bouw
De Hoop Bouw, onderdeel van Werkvisie De Hoop, is op zoek naar een vrijwilliger in de functie van Technisch vakman voor alle voorkomende technische klussen zoals het verrichten van reparaties en het onderhouden van technische installaties en apparatuur, voornamelijk op Dorp de Hoop of op locatie bij opdrachtgevers. Daarnaast is de begeleiding van werkervaringsdeelnemers een wezenlijk en verrijkend onderdeel van je werkzaamheden.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die:
• van harte instemt met de christelijke visie van De Hoop en wil werken vanuit een christelijke levensovertuiging en meelevend lid is van een kerk of gemeente;
• makkelijk contact maakt en gastvrij is;
• stabiel in het leven staat;
• (ruime) ervaring heeft met verschillende technische werkzaamheden;
• het fijn vindt om kennis van en ervaring met techniek te delen met deelnemers;
• ook zelfstandig werkzaamheden kan uitvoeren;
• een luisterend oor heeft;
• anderen kan motiveren en stimuleren;
• goed kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
• minimaal twee dagdelen per week beschikbaar is.

Wat bieden wij?
Wij bieden vrijwilligers:
• een vrijwilligersovereenkomst, waarbij je verzekerd bent tegen ongevallen en aansprakelijkheid;
• een ontspannen werksfeer binnen een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers;
• reiskostenvergoeding.

Maar vooral:
• de mogelijkheid om echt het verschil te maken in het leven van mensen;
• de mogelijkheid om je geloof praktisch handen en voeten te geven.

Solliciteren?

Voldoe je aan dit profiel? Stuur dan je cv met motivatie aan onderstaande contactpersoon.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met de bedrijfsleider van De Hoop Bouw, Dick de Jong, d.dejong@dehoopbouw.nl, 078-6114710 en kijk op www.dehoopbouw.nl en www.werkvisiedehoop.nl.
De Hoop Bouw, Sikkelstraat 7, 3319 LJ Dordrecht.

Vacature Vrijwilliger Timmerman / begeleider deelnemers

Vacature Vrijwilliger Timmerman / begeleider deelnemers

Download Vacature als PDF

Werkvisie De Hoop
Werkvisie De Hoop is een stichting die jaarlijks bijna 500 deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt bij en naar passend werk.
Wij werken vanuit een christelijke identiteit; iedereen is welkom, waarbij wederzijds respect ons uitgangspunt is.

Dagbesteding, Participatie en Re-integratie
Wij begeleiden deelnemers vanuit de ggz (verslaving of psychiatrie), met een WMO-indicatie dagbesteding of PGB, maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die weer willen gaan participeren en willen doorstromen naar vrijwilligerswerk, of via een re-integratietraject naar betaald werk.
Projectmogelijkheden
Op onze locaties in Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht bieden we een breed aanbod van werkervaring met opleidingsmogelijkheden: De Hoop Bouw, De Hoop Brood en Banket, De Hoop Drukkerij, De Hoop Facilitair, De Hoop Fietsenmakerij, De Hoop Groen, De Hoop Inpak, De Hoop Kringloopwinkel, De Hoop Maatwerk, De Hoop Metaalservice, De Hoop Meubelmakerij, De Hoop Print en Scan, De Hoop Re-integratie en De Hoop Zorgschepen.

Timmerman bij De Hoop Bouw
De Hoop Bouw, onderdeel van Werkvisie De Hoop, is op zoek naar een vrijwilliger in de functie van Timmerman voor alle voorkomende timmerwerkzaamheden, in de eigen werkplaats, op Dorp de Hoop of op locatie bij opdrachtgevers. Daarnaast is de begeleiding van werkervaringsdeelnemers een wezenlijk en verrijkend onderdeel van je werkzaamheden.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die:
• van harte instemt met de christelijke visie van De Hoop en wil werken vanuit een christelijke
levensovertuiging en meelevend lid is van een kerk of gemeente;
• makkelijk contact maakt en gastvrij is;
• stabiel in het leven staat;
• (ruime) ervaring heeft met timmerwerkzaamheden;
• het fijn vindt om kennis van en ervaring in het timmermansvak te delen met deelnemers;
• ook zelfstandig werkzaamheden kan uitvoeren;

 • een luisterend oor heeft;
  • anderen kan motiveren en stimuleren;
  • goed kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
  • voor langere tijd minimaal één of meerdere dagdelen per week beschikbaar is.

  Wat bieden wij?
  Wij bieden vrijwilligers:
  • een vrijwilligersovereenkomst, waarbij je verzekerd bent tegen ongevallen en aansprakelijkheid;
  • een ontspannen werksfeer binnen een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers;
  • reiskostenvergoeding.

  Maar vooral:
  • de mogelijkheid om echt het verschil te maken in het leven van mensen;
  • de mogelijkheid om je geloof praktisch handen en voeten te geven.

  Solliciteren?

  Voldoe je aan dit profiel? Stuur dan je cv met motivatie aan onderstaande contactpersoon.

  Meer informatie?
  Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met de bedrijfsleider van De Hoop Bouw, Dick de Jong, d.dejong@dehoopbouw.nl, 078-6114710 en kijk op www.dehoopbouw.nl en www.werkvisiedehoop.nl.
  De Hoop Bouw, Sikkelstraat 7, 3319 LJ Dordrecht.

Vacature Vrijwilliger DTP-er / begeleider deelnemers

Vacature Vrijwilliger DTP-er / begeleider deelnemers

Download Vacature als PDF

Werkvisie De Hoop
Werkvisie De Hoop is een stichting die jaarlijks bijna 500 deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt bij en naar passend werk.
Wij werken vanuit een christelijke identiteit; iedereen is welkom, waarbij wederzijds respect ons uitgangspunt is.

Dagbesteding, Participatie en Re-integratie
Wij begeleiden deelnemers vanuit de ggz (verslaving of psychiatrie), met een WMO-indicatie dagbesteding of PGB, maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die weer willen gaan participeren en willen doorstromen naar vrijwilligerswerk, of via een re-integratietraject naar betaald werk.
Projectmogelijkheden
Op onze locaties in Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht bieden we een breed aanbod van werkervaring met opleidingsmogelijkheden: De Hoop Bouw, De Hoop Brood en Banket, De Hoop Drukkerij, De Hoop Facilitair, De Hoop Fietsenmakerij, De Hoop Groen, De Hoop Inpak, De Hoop Kringloopwinkel, De Hoop Maatwerk, De Hoop Metaalservice, De Hoop Meubelmakerij, De Hoop Print en Scan, De Hoop Re-integratie en De Hoop Zorgschepen.

DTP-er bij De Hoop Drukkerij
De Hoop Drukkerij, onderdeel van Werkvisie De Hoop, is op zoek naar een DTP-er op de Prepress afdeling die meehelpt bij alle voorkomende werkzaamheden. Het accent zal liggen op het creatief ontwerpen van huisstijldragers maar ook het gereedmaken van drukplaten (CTP) en het bedienen van de digitale pers behoort tot de mogelijkheden.
De begeleiding van de werkervaringsdeelnemers is een wezenlijk en verrijkend onderdeel van je werkzaamheden.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die:
• van harte instemt met de christelijke visie van De Hoop en wil werken vanuit een christelijke
levensovertuiging en meelevend lid is van een kerk of gemeente;
• makkelijk contact maakt en gastvrij is;
• stabiel in het leven staat;

• een luisteren oor heeft;
• anderen kan motiveren en stimuleren;
• ruime ervaring heeft met DTP-werkzaamheden (iMac);
• ook zelfstandig werkzaamheden kan uitvoeren;
• goed kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
• langere tijd voor minimaal één of meerdere dagdelen per week beschikbaar is.

Wat bieden wij?
Wij bieden vrijwilligers:
• een vrijwilligersovereenkomst, waarbij je verzekerd bent tegen ongevallen en
aansprakelijkheid;
• een ontspannen werksfeer binnen een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers;
• reiskostenvergoeding.

Maar vooral:
• de mogelijkheid om echt het verschil te maken in het leven van mensen;
• de mogelijkheid om je geloof praktisch handen en voeten te geven.

Solliciteren?

Voldoe je aan dit profiel? Stuur dan je cv met motivatie aan onderstaande contactpersoon.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Henk van Soest, h.vansoest@dehoopdrukkerij.nl 078 – 61 114 04 of kijk op www.dehoopdrukkerij.nl of www.werkvisiedehoop.nl.
De Hoop Drukkerij, Provincialeweg 70, 3329 KP, Dordrecht.

Vacature Vrijwilliger Offsetdrukker / begeleider deelnemers

Vacature Vrijwilliger Offsetdrukker / begeleider deelnemers

Download Vacature als PDF

Werkvisie De Hoop
Werkvisie De Hoop is een stichting die jaarlijks bijna 500 deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt bij en naar passend werk.
Wij werken vanuit een christelijke identiteit; iedereen is welkom, waarbij wederzijds respect ons uitgangspunt is.

Dagbesteding, Participatie en Re-integratie
Wij begeleiden deelnemers vanuit de ggz (verslaving of psychiatrie), met een WMO-indicatie dagbesteding of PGB, maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die weer willen gaan participeren en willen doorstromen naar vrijwilligerswerk, of via een re-integratietraject naar betaald werk.
Projectmogelijkheden
Op onze locaties in Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht bieden we een breed aanbod van werkervaring met opleidingsmogelijkheden: De Hoop Bouw, De Hoop Brood en Banket, De Hoop Drukkerij, De Hoop Facilitair, De Hoop Fietsenmakerij, De Hoop Groen, De Hoop Inpak, De Hoop Kringloopwinkel, De Hoop Maatwerk, De Hoop Metaalservice, De Hoop Meubelmakerij, De Hoop Print en Scan, De Hoop Re-integratie en De Hoop Zorgschepen.

Offsetdrukker bij De Hoop Drukkerij
De Hoop Drukkerij, onderdeel van Werkvisie De Hoop, is op zoek naar een Offsetdrukker die meehelpt bij alle voorkomende werkzaamheden. Er wordt gewerkt met een tweekleurenpers, een vierkleurenpers en verschillende nabewerkingsmachines zoals een snij-, stans- en vouw- en brocheermachine.
De begeleiding van de werkervaringsdeelnemers is een wezenlijk en verrijkend onderdeel van je werkzaamheden.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die:
• van harte instemt met de christelijke visie van De Hoop en wil werken vanuit een christelijke
levensovertuiging en meelevend lid is van een kerk of gemeente;
• makkelijk contact maakt en gastvrij is;
• stabiel in het leven staat;

• een luisteren oor heeft;
• anderen kan motiveren en stimuleren;
• iemand met ruime ervaring als offsetdrukker of nabewerker;
• ook zelfstandig werkzaamheden kan uitvoeren;
• goed kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
• langere tijd voor minimaal één of meerdere dagdelen per week beschikbaar is.

Wat bieden wij?
Wij bieden vrijwilligers:
• een vrijwilligersovereenkomst, waarbij je verzekerd bent tegen ongevallen en
aansprakelijkheid;
• een ontspannen werksfeer binnen een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers;
• reiskostenvergoeding.

Maar vooral:
• de mogelijkheid om echt het verschil te maken in het leven van mensen;
• de mogelijkheid om je geloof praktisch handen en voeten te geven.

Solliciteren?

Voldoe je aan dit profiel? Stuur dan je cv met motivatie aan onderstaande contactpersoon.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Marco Lagarde, m.lagarde@dehoopdrukkerij.nl 078 – 61 114 01 of kijk op www.dehoopdrukkerij.nl of www.werkvisiedehoop.nl.
De Hoop Drukkerij, Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht.

Vacature Vrijwilliger De Hoop Inpak / begeleider deelnemers

Vacature Vrijwilliger De Hoop Inpak / begeleider deelnemers

Download Vacature als PDF

Werkvisie De Hoop
Werkvisie De Hoop is een stichting die jaarlijks bijna 500 deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt bij en naar passend werk.
Wij werken vanuit een christelijke identiteit; iedereen is welkom, waarbij wederzijds respect ons uitgangspunt is.

Dagbesteding, Participatie en Re-integratie
Wij begeleiden deelnemers vanuit de ggz (verslaving of psychiatrie), met een WMO-indicatie dagbesteding of PGB, maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die weer willen gaan participeren en willen doorstromen naar vrijwilligerswerk, of via een re-integratietraject naar betaald werk.
Projectmogelijkheden
Op onze locaties in Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht bieden we een breed aanbod van werkervaring met opleidingsmogelijkheden: De Hoop Bouw, De Hoop Brood en Banket, De Hoop Drukkerij, De Hoop Facilitair, De Hoop Fietsenmakerij, De Hoop Groen, De Hoop Inpak, De Hoop Kringloopwinkel, De Hoop Maatwerk, De Hoop Metaalservice, De Hoop Meubelmakerij, De Hoop Print en Scan, De Hoop Re-integratie en De Hoop Zorgschepen.

Vrijwilliger bij De Hoop Inpak
De Hoop Inpak, onderdeel van Werkvisie De Hoop, is op zoek naar een vrijwilliger die meehelpt bij alle voorkomende inpakwerkzaamheden: het assembleren, monteren of inpakken van bijvoorbeeld bouten en moeren, telefoonkaarten, snoepgoed, mailings, etiketten, grafisch producten en dergelijke.
De begeleiding van de werkervaringsdeelnemers is een wezenlijk en verrijkend onderdeel van je werkzaamheden.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die:
• van harte instemt met de christelijke visie van De Hoop en wil werken vanuit een christelijke
levensovertuiging en meelevend lid is van een kerk of gemeente;
• makkelijk contact maakt en gastvrij is;
• stabiel in het leven staat;

• een luisteren oor heeft;
• anderen kan motiveren en stimuleren;
• ook zelfstandig werkzaamheden kan uitvoeren;
• goed kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
• langere tijd voor minimaal één of meerdere dagdelen per week beschikbaar is.

Wat bieden wij?
Wij bieden vrijwilligers:
• een vrijwilligersovereenkomst, waarbij je verzekerd bent tegen ongevallen en
aansprakelijkheid;
• een ontspannen werksfeer binnen een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers;
• reiskostenvergoeding.

Maar vooral:
• de mogelijkheid om echt het verschil te maken in het leven van mensen;
• de mogelijkheid om je geloof praktisch handen en voeten te geven.

Solliciteren?

Voldoe je aan dit profiel? Stuur dan je cv met motivatie aan onderstaande contactpersoon.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Edith Heuvelman, e.heuvelman@werkvisiedehoop.nl, 078 – 61 148 90 of kijk op www.ambachtsebedrijven.nl of www.werkvisiedehoop.nl.
De Hoop Inpak, Nijverheidsweg 46c,

Vacature Vrijwilliger De Hoop Maatwerk / begeleider deelnemers

Vacature Vrijwilliger De Hoop Maatwerk / begeleider deelnemers

Download Vacature als PDF

Werkvisie De Hoop
Werkvisie De Hoop is een stichting die jaarlijks bijna 500 deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt bij en naar passend werk.
Wij werken vanuit een christelijke identiteit; iedereen is welkom, waarbij wederzijds respect ons uitgangspunt is.

Dagbesteding, Participatie en Re-integratie
Wij begeleiden deelnemers vanuit de ggz (verslaving of psychiatrie), met een WMO-indicatie dagbesteding of PGB, maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die weer willen gaan participeren en willen doorstromen naar vrijwilligerswerk, of via een re-integratietraject naar betaald werk.
Projectmogelijkheden
Op onze locaties in Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht bieden we een breed aanbod van werkervaring met opleidingsmogelijkheden: De Hoop Bouw, De Hoop Brood en Banket, De Hoop Drukkerij, De Hoop Facilitair, De Hoop Fietsenmakerij, De Hoop Groen, De Hoop Inpak, De Hoop Kringloopwinkel, De Hoop Maatwerk, De Hoop Metaalservice, De Hoop Meubelmakerij, De Hoop Print en Scan, De Hoop Re-integratie en De Hoop Zorgschepen.

Vrijwilliger bij De Hoop Maatwerk
De Hoop Maatwerk, onderdeel van Werkvisie De Hoop, is in de ruime zin van het woord het activiteitencentrum waar we twintig tot veertig deelnemers de aandacht geven die ze nodig hebben om zich weer gezien en waardevol te voelen. We bieden verschillende werkzaamheden, van creatieve workshops tot inpakwerkzaamheden; aandacht door middel van een gesprekje, maar ook praktisch helpen of het geven van aanwijzingen bij de te verrichten werkzaamheden. Deze begeleiding van de werkervaringsdeelnemers is een wezenlijk en verrijkend onderdeel van je werkzaamheden.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die:
• van harte instemt met de christelijke visie van De Hoop en wil werken vanuit een christelijke
levensovertuiging en meelevend lid is van een kerk of gemeente;
• makkelijk contact maakt en gastvrij is;
• stabiel in het leven staat;
• óf creatief is bij de workshops óf het leuk vindt om de handen uit de mouwen te steken
bij de verschillende inpakwerkzaamheden;
• een luisteren oor heeft;
• anderen kan motiveren en stimuleren;
• ook zelfstandig werkzaamheden kan uitvoeren;
• goed kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
• langere tijd voor minimaal één of meerdere dagdelen per week beschikbaar is.

Wat bieden wij?
Wij bieden vrijwilligers:
• een vrijwilligersovereenkomst, waarbij je verzekerd bent tegen ongevallen en
aansprakelijkheid;
• een ontspannen werksfeer binnen een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers;
• reiskostenvergoeding.

Maar vooral:
• de mogelijkheid om echt het verschil te maken in het leven van mensen;
• de mogelijkheid om je geloof praktisch handen en voeten te geven.

Solliciteren?

Voldoe je aan dit profiel? Stuur dan je cv met motivatie aan onderstaande contactpersoon.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Desiree de Kort, d.dekort@werkvisiedehoop.nl, 078-6114936 of kijk op www.werkvisiedehoop.nl.
De Hoop Maatwerk, Provincialeweg 70, 3329 KP, Dordrecht

Vacature Vrijwilliger Timmerman of Meubelmaker / begeleider deelnemers

Vacature Vrijwilliger

Download Vacature PDF

Timmerman of Meubelmaker / begeleider deelnemers
Werkvisie De Hoop
Werkvisie De Hoop is een stichting die jaarlijks bijna 500 deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt bij en naar passend werk.
Wij werken vanuit een christelijke identiteit; iedereen is welkom, waarbij wederzijds respect ons uitgangspunt is.

Dagbesteding, Participatie en Re-integratie
Wij begeleiden deelnemers vanuit de ggz (verslaving of psychiatrie), met een WMO-indicatie dagbesteding of PGB, maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die weer willen gaan participeren en willen doorstromen naar vrijwilligerswerk, of via een re-integratietraject naar betaald werk.
Projectmogelijkheden
Op onze locaties in Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht bieden we een breed aanbod van werkervaring met opleidingsmogelijkheden: De Hoop Bouw, De Hoop Brood en Banket, De Hoop Drukkerij, De Hoop Facilitair, De Hoop Fietsenmakerij, De Hoop Groen, De Hoop Inpak, De Hoop Kringloopwinkel, De Hoop Maatwerk, De Hoop Metaalservice, De Hoop Meubelmakerij, De Hoop Print en Scan, De Hoop Re-integratie en De Hoop Zorgschepen.

Timmerman / Meubelmaker bij De Hoop Meubelmakerij
De Hoop Meubelmakerij, onderdeel van Werkvisie De Hoop, is op zoek naar een Timmerman of Meubelmaker die in onze werkplaats met een uitgebreid machinepark meehelpt bij alle voorkomende productiewerkzaamheden.
De begeleiding van de werkervaringsdeelnemers is een wezenlijk en verrijkend onderdeel van je werkzaamheden.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die:
• van harte instemt met de christelijke visie van De Hoop en wil werken vanuit een christelijke
levensovertuiging en meelevend lid is van een kerk of gemeente;
• makkelijk contact maakt en gastvrij is;
• stabiel in het leven staat;

• een luisteren oor heeft;
• anderen kan motiveren en stimuleren;
• ook zelfstandig werkzaamheden kan uitvoeren;
• goed kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
• langere tijd voor minimaal één of meerdere dagdelen per week beschikbaar is.

Wat bieden wij?
Wij bieden vrijwilligers:
• een vrijwilligersovereenkomst, waarbij je verzekerd bent tegen ongevallen en
aansprakelijkheid;
• een ontspannen werksfeer binnen een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers;
• reiskostenvergoeding.

Maar vooral:
• de mogelijkheid om echt het verschil te maken in het leven van mensen;
• de mogelijkheid om je geloof praktisch handen en voeten te geven.

Solliciteren?

Voldoe je aan dit profiel? Stuur dan je cv met motivatie aan onderstaande contactpersoon.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Gerco Viveen, g.viveen@werkvisiedehoop.nl, 078 – 61 148 91 of kijk op www.ambachtsebedrijven.nl of www.werkvisiedehoop.nl.
De Hoop Meubelmakerij, Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht.

Vacature Werkervaringsplekken Begeleiding

Werkervaringsplekken Begeleiding
Werkvisie De Hoop
Werkvisie De Hoop is een stichting die jaarlijks bijna 500 deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt bij en naar passend werk.
Wij werken vanuit een christelijke identiteit; iedereen is welkom, waarbij wederzijds respect ons uitgangspunt is.

Dagbesteding, Participatie en Re-integratie
Wij begeleiden deelnemers vanuit de ggz (verslaving of psychiatrie), met een WMO-indicatie dagbesteding of PGB, maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die weer willen gaan participeren en willen doorstromen naar vrijwilligerswerk, of via een re-integratietraject naar betaald werk.
Projectmogelijkheden
Op onze locaties in Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht bieden we een breed aanbod van werkervaring met opleidingsmogelijkheden: De Hoop Bouw, De Hoop Brood en Banket, De Hoop Drukkerij, De Hoop Facilitair, De Hoop Fietsenmakerij, De Hoop Groen, De Hoop Inpak, De Hoop Kringloopwinkel, De Hoop Maatwerk, De Hoop Metaalservice, De Hoop Meubelmakerij, De Hoop Print en Scan, De Hoop Re-integratie en De Hoop Zorgschepen.

Werkervaringsplekken Begeleiding
Door het aanbieden van een werkervaringsplek wil Werkvisie De Hoop een ‘springplank’ vormen voor starters of herintreders op de arbeidsmarkt. De werkervaringsplek biedt beginnende professionals de kans om, onder begeleiding van een ervaren medewerker, gerichte kennis op te doen binnen een professionele organisatie die werkt met en voor verschillende doelgroepen.
De begeleiding van de werkervaringsdeelnemers is een wezenlijk en verrijkend onderdeel van je werkzaamheden.

Wie zoeken wij?
• je bent een startende enthousiaste professional of herintreder;
• je hebt een afgeronde relevante opleiding (MWD, SPW, SPH);
• je kan van harte instemmen met de christelijke visie van De Hoop en wil werken vanuit een
christelijke levensovertuiging en bent meelevend lid van een kerk of gemeente;
• je bent in staat, na een inwerkperiode, zelfstandig te werken;

• je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
• je bent minimaal drie, maar bij voorkeur vier of vijf dagen in de week beschikbaar.

Wat zijn je taken?
Het onder begeleiding
• uitvoeren van het intakeproces;
• indicaties opstellen en aanvragen;
• het opstellen van een ondersteuningsplan;
• het houden van voortgangsevaluaties;
• het begeleiden van deelnemers ‘op de werkvloer’;
• het begeleiden bij doorstroom en uitstroom;
• overige voorkomende werkzaamheden.

Wat bieden wij?
• een werkervaringsplaats, bij voorkeur voor minimaal zes maanden tot één jaar;
• begeleiding en supervisie door een ervaren medewerker;
• een ontspannen werksfeer binnen een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers;
• een stage- en reiskostenvergoeding.

Maar vooral:
• de mogelijkheid om echt het verschil te maken in het leven van mensen;
• de mogelijkheid om je geloof praktisch handen en voeten te geven.

Solliciteren?

Voldoe je aan dit profiel? Stuur dan je cv met motivatie aan onderstaande contactpersoon.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met coördinerend begeleider Mirjam de Haas, m.dehaas@werkvisiedehoop.nl, 078 – 61 148 88 of kijk op www.ambachtsebedrijven.nl of www.werkvisiedehoop.nl.
Werkvisie De Hoop, locatie Ambachtse Bedrijven, Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht.

Open sollicitatie vrijwilliger

Open Sollicitatie Vrijwilliger

De Hoop ggz
De Hoop ggz is een door de overheid erkende instelling voor evangelische verslavingszorg en hulpverlening en biedt een breed scala van zorg, therapie, opleiding en werkervaring. Er werken bij De Hoop ruim 400 medewerkers en zo’n 200 vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten in dienst van het Koninkrijk van God. Heb je hart voor mensen die op weg zijn naar een nieuw leven? Wil je je geloof met hen delen? Dan hebben wij een plek voor je waar je dat in de praktijk kunt brengen.

Open Sollicitatie
De Hoop is op zoek naar mensen die zich willen verbinden aan de organisatie. Ben jij vrijwillig beschikbaar en zie jij voor jezelf mogelijkheden om je steentje bij te dragen aan het werk van De Hoop? Of ben je beschikbaar en wil je graag samen kijken naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons!

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die:
• van harte instemt met de christelijke visie van De Hoop en wil werken vanuit een christelijke levensovertuiging en meelevend lid is van een kerk of gemeente;
• bewogen is met mensen;
• bereid is om kennis op te doen over verslavende middelen;
• één of meer dagdelen per week beschikbaar is (ook in avonduren);
• affiniteit heeft met de doelgroep: verslaafden en ex-verslaafden, mensen aan de rand van de samenleving;
• minimaal 22 jaar is;
• goede contactuele eigenschappen heeft;
• ervaring heeft met het voeren van administratie, het opstellen van brieven en het communiceren met verschillende instanties;
• het leuk vindt om bewoners te ondersteunen, maar ook te coachen in het uitvoeren van allerlei administratieve handelingen;
• in een team kan functioneren;

Wat bieden wij?
Wij bieden vrijwilligers:
• een enthousiast team met passie voor mensen én God;
• een vrijwilligersovereenkomst, waarbij je verzekerd bent tegen ongevallen en aansprakelijkheid;
• reiskostenvergoeding;
Maar vooral:
• de mogelijkheid om echt het verschil te maken in het leven van mensen;
• de mogelijkheid om je geloof praktisch handen en voeten te geven.

Solliciteren?
Voldoe je aan ons profiel? Dan wil De Hoop graag met je samenwerken! Klik op deze link om het sollicitatieformulier in te vullen.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over De Hoop of over deze functie? Neem dan contact op met de Projectleider Buddy- en Vrijwilligersbeleid binnen De Hoop ggz.
E-mail: vrijwilligers@dehoop.org
Telefoon: 078 6 111 111

Werken bij Werkvisie De Hoop

Werken bij Werkvisie betekent je geloof integreren met je werk: in de hulpverlening, de begeleiding, de administratie, of als vakman bij één van de leerwerkbedrijven.

Je begeleidt deelnemers vanuit de ggz (verslaving en psychiatrie) die een Wmo- of PGB-beschikking hebben voor dagbesteding. Dit geldt ook voor deelnemers die licht verstandelijk beperkt of gehandicapt zijn, maar je begeleidt ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die via de Sociale Dienst een participatietraject volgen en voor mensen met een uitkering die een re-integratietraject volgen. Verder bieden we trajecten door Reclassering Nederland en Justitie Nederland.
Voor een open sollicitatie kun je mailen naar contact@werkvisiedehoop.nl

Werkervaringsplekken Begeleiding

Door het aanbieden van een werkervaringsplek wil Werkvisie De Hoop een ‘springplank’ vormen voor starters of herintreders op de arbeidsmarkt. De werkervaringsplek biedt beginnende professionals de kans om, onder begeleiding van een ervaren medewerker, gerichte kennis op te doen binnen een professionele organisatie die werkt met en voor verschillende doelgroepen.
De begeleiding van de werkervaringsdeelnemers is een wezenlijk en verrijkend onderdeel van je werkzaamheden.
Voor een open sollicitatie kun je mailen naar contact@werkvisiedehoop.nl

“Wil jij óók werken voor een bedrijf die iets voor anderen wil betekenen?! Neem contact met ons op! “

Vrijwilliger bij Werkvisie De Hoop

Vrijwilliger bij Werkvisie De hoop betekent je geloof integreren met je werk: in de hulpverlening, de begeleiding, de administratie, of als vakman / ondersteuner bij één van de leerwerkbedrijven.

Bij Werkvisie De Hoop werken ruim veertig medewerkers en circa dertig vrijwilligers die met elkaar de deelnemers zo goed mogelijk te begeleiden bij en naar passend werk.

Voor een open sollicitatie kun je mailen naar mevrouw Elma van Willigen, e.vanwilligern@werkvisiedehoop.nl

Heb je hieronder een functie gezien waarin je interesse hebt? Klik dan op de desbetreffende link voor meer informatie of om te solliciteren. Of mail naar vrijwilligers@dehoop.org.

Stagemogelijkheden bij Werkvisie De Hoop

Ben je op zoek naar een leuke en leerzame stageplek? Kom dan stagelopen bij Werkvisie De Hoop. We hebben stageplaatsen bij vrijwel alle leerwerkbedrijven.
Voor een open sollicitatie kun je mailen naar mevrouw Lia Kroon, l.kroon@werkvisiedehoop.nl