Sociaal ondernemen

Een maatschappelijke bijdrage leveren

Sociaal ondernemen

Maatschappelijk bijdragen
Als ondernemer kunt u op een eenvoudige manier een maatschappelijke bijdrage leveren. Namelijk door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in uw directe omgeving een eerlijke kans op werk en inkomen te geven. U kunt producten en diensten inkopen die worden geleverd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook kunt als ondernemer werk bieden aan één of meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

“Dit leerwerkbedrijf verbindt zorg en bedrijfsleven, ondersteunt ons proces en is verrassend veelzijdig!”

Klant van De Hoop Metaalbewerking

Word óók sociaal ondernemer
Sociaal ondernemen is voor elke organisatie, groot of klein, interessant. Het daagt u uit op een andere manier naar mensen en middelen te kijken. Het is een verrijking voor uw organisatie en uw medewerkers. U krijgt er veel voor terug. Ook investeert u op een duurzame manier in de lokale economie van de regio Drechtsteden. 

Wij zijn ervan overtuigd dat er ook binnen uw organisatie mogelijkheden zijn om sociaal te ondernemen. Werkvisie De Hoop denkt graag met u mee hoe u dit op een structurele en rendabele manier kan toepassen. Interesse?
Neem contact met ons op.

Werkvisie de Hoop heeft verschillende bedrijven en afdelingen.
Klik voor meer informatie op een van onderstaande bedrijven

 
.. of download hier de brochure voor sociale ondernemers of onze brochure voor deelnemers

’Door werk te gunnen aan een bedrijf van Werkvisie De Hoop help ik mee mensenlevens te veranderen én geef ik invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.’

De heer Griffioen (klant)

MVO

Werk mee aan een eerlijke kans op werk en inkomen
Veel bedrijven zoeken naar een goede invulling van hun MVO-beleid en onderschrijven de gedachte om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans te geven. In de praktijk is dat voor veel bedrijven moeilijk in te passen. Zaken doen met Werkvisie De Hoop is in dat geval de betere oplossing.

Specialisatie
De bedrijven van Werkvisie De Hoop zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We bieden ze de mogelijkheid een vak te leren en een opleiding te volgen. Zo bieden we ze een opstap voor verdere re-integratie.

Hoe kunt u ons helpen?
U kunt ons helpen door ons bij de inkoop van uw producten en diensten een eerlijke kans te geven. Ook voor het invullen van uw vacature houden we ons aanbevolen. Bij Werkvisie De Hoop werken mensen die graag willen doorstromen naar een reguliere baan.

Direct een eerlijke kans op werk en inkomen geven
Zo geeft u direct of indirect de mensen in uw eigen regio een eerlijke kans op werk en inkomen! En leveren we met elkaar, en dankzij uw order, een positieve bijdrage aan onze lokale economie en bedrijvigheid!

We bieden ze de mogelijkheid een vak te leren en een opleiding te volgen.

Samen met Werkvisie De Hoop kunt u inhoud geven aan uw social-returnverplichting.

SROI

Geef inhoud aan SROI in uw aanbestedingstrajecten
Veel overheidsorganisaties maar ook woningcorporaties hanteren een social-returnverplichting als instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Als uw bedrijf geselecteerd wil worden om diensten te leveren aan de overheid, betekent dit in veel gevallen dat u verplicht wordt 2 tot 5% van het werk te laten verrichten door mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is de zogenaamde social-returnverplichting of 5%-regeling.

JobUp
Samen met Werkvisie De Hoop kunt u inhoud geven aan uw social-returnverplichting. Wij werken hiervoor samen met JobUp. De mensen van JobUp adviseren en ondersteunen u bij de gewenste invulling van social return. JobUp heeft ruime ervaring met een duurzame invulling van SROI in aanbestedingstrajecten. JobUp neemt de social-returnsores helemaal uit handen en zorgt ervoor dat het geen last is maar een toegevoegde waarde.

‘We werken graag samen met mensen van dit leerwerkbedrijf. Zo kunnen we iets voor hen betekenen en voel ik me als persoon betrokken op deze mensen.’

Klant van De Hoop Inpak

Participatiewet

Neem ook arbeidsgehandicapten in dienst

Het Rijk stimuleert bedrijven arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Als bedrijven in de marktsector dit onvoldoende op vrijwillige basis invullen, wordt dit vanaf 2017 wettelijk verplicht via de Quotumwet. Deze wet verplicht werkgevers met meer dan 25 werknemers in de toekomst minimaal 5% arbeidsgehandicapten in dienst te hebben.

Quotumwet 

Werkvisie De Hoop kan u helpen aan deze eis te voldoen. Veel van onze mensen stromen namelijk graag door naar een reguliere arbeidsplaats. Voor de bemiddeling werken wij samen met JobUp, een kleinschalig re-integratiebureau dat u helpt helder te krijgen welke groepen mensen onder de Quotumwet vallen. Het zou vervelend zijn als u denkt nu al voldoende arbeidsgehandicapten in dienst te hebben terwijl ze niet allemaal aan de definitie van arbeidsgehandicapten voldoen.

JobUp
JobUp heeft jarenlange ervaring in het werven, screenen en selecteren, plaatsen en begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking. U kunt contact opnemen met JobUp voor een vrijblijvend en kosteloos onderzoek naar de mogelijkheden van uw organisatie.

Inkopen en uitbesteden

Een eerlijke kans op werk en inkomen
Door het afnemen van producten en diensten van Werkvisie De Hoop levert u een belangrijke maatschappelijke bijdrage. U geeft direct of indirect mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Drechtsteden een eerlijke kans op werk en inkomen. En met elkaar leveren we, dankzij uw order, een positieve bijdrage aan onze lokale economie en bedrijvigheid!

Uitbesteden van werk
Ook bij het uitbesteden van werk aan Werkvisie De Hoop kunt u bijdragen aan de arbeidsontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Klik hier voor de mogelijkheden voor uitbesteden!

Ook u kunt bijdragen aan de arbeidsontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

‘Wij leveren graag een positieve bijdrage aan de maatschappij door werk uit te besteden aan De Hoop. Hierdoor krijgen mensen met een beperking of met een psychologisch probleem een passende werkomgeving, zonder al te grote werkdruk of stress.’

Klant van De Hoop Meubelmakerij