Werkvisie De Hoop Maasplein nieuwe beheerder van MFC Maasplein

Werkvisie De Hoop Maasplein Alblasserdam tekent overeenkomst ! En vervult cruciale rol in de wijk. Lees de artikelen in de Streekkrant Klaroen.

ALBLASSERDAM • Voor multifunctioneel centrum Maasplein in Alblasserdam werd op donderdag 25 november een nieuwe beheerovereenkomst gesloten. De nieuwe partner, Werkvisie De Hoop, die al sinds begin vorig jaar actief is in het Maasplein, is nu ook symbolisch helemaal betrokken in de samenwerking.

In 2010 is het multifunctioneel Centrum Maasplein geopend. Het is een plek in de wijk Kinderdijk in Alblasserdam waar leren, spelen, opgroeien, ontwikkelen, verzorgen en ontmoeten samenkomen. Een centrum met een laagdrempelig en hecht samenwerkingsverband tussen Woonkracht10, de gemeente Alblasserdam, basisschool ’t Nokkenwiel (OZHW), PMC in Balans, Wasko kinderopvang en de zorginstellingen Syndion, Waardeburgh en Yulius. Dit participantencollectief wordt daarnaast aangevuld met tijdelijke of permanente partners als sportverenigingen, jeugd- en jongerenwerk en Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA).

Reinoud de Vries, bestuurder OZHW: “Onderwijs en kinderopvang als doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar onder één dak in een multifunctioneel centrum waar je gebruik mag en kan maken van allerlei expertises, zoals bewegen, wat kan een school zich nog meer wensen? Zo’n ontwikkelomgeving zou je ieder kind willen toewensen.”

Sluitend zorgnetwerk
Door vraag en aanbod binnen de wijk op elkaar af te stemmen is hier een sluitend (zorg)netwerk voor jong en oud ontstaan dat kansen biedt aan een actieve deelname van de wijkbewoners aan de samenleving.

Kees Jongmans, wethouder gemeente Alblasserdam: “In de troonrede van 2015 is de term participatiesamenleving geïntroduceerd. Een nieuwe naam voor wat een samenleving altijd al is of zou moeten zijn. Mensen helpen elkaar in het besef dat zij het samen moeten doen. De rol van de overheid bestaat er uit om de samenleving daarin te faciliteren, waardoor bewoners de mogelijkheden krijgen om samen te leven. Een centrum in de wijk, waar kinderopvang, onderwijs, sport en zorg is ondergebracht met daarnaast de mogelijkheid van recreëren en een bescheiden horecavoorziening, is zo’n voorziening die bij kan dragen aan de saamhorigheid in de wijk. Als bovendien het beheer wordt uitgevoerd door mensen met vaak een afstand tot de arbeidsmarkt, maakt dit het centrum extra waardevol. Het MFC is na de reorganisatie dan ook weer voor elkaar en met elkaar.”

Verbindende partij
Vanuit de wens om meer wijkgericht te kunnen werken, miste de gemeente zowel intern gericht op beheer en extern gericht op de wijk een verbindende partij. Wethouder Jongmans: “Sinds februari ’20 hebben we die partij gevonden in Werkvisie die naast het beheer van het gebouw ook een actieve rol heeft in het verder versterken van de wijkfunctie die het MFC heeft.”

Han van den Boogaart, bestuurder Werkvisie vertelt: “Wanneer ontmoeten wij elkaar in het multifunctioneel centrum aan het Maasplein in Alblasserdam? Het is een leuke ontmoetingsplek voor participanten, vrijwilligers en buurtbewoners waar je kunt meedoen met verschillende activiteiten of gewoon langskomt voor een praatje of kopje koffie.”

Onlangs heeft het participantencollectief voor het MFC een nieuwe beheerovereenkomst gesloten waarin de onderlinge afspraken, verantwoordelijkheden en samenwerking met Werkvisie, gericht op beheer en wijkgerichte activiteiten, zijn geactualiseerd.

Meerwaarde voor de buurt
Erwin Zwijnenburg, bestuurder Woonkracht10, vertelt hierover: “Wat fijn dat het de participanten in het MFC Maasplein is gelukt om nieuwe beheerafspraken te maken en een samenwerking aan te gaan met Werkvisie De Hoop. Het maakt dat het MFC Maasplein niet alleen een ‘thuis’ is voor alle organisaties die er werken, maar ook van meerwaarde is voor de buurtbewoners. Zo was het ook bedoeld jaren terug, toen we besloten om het MFC te bouwen. Door de hechte, warme samenwerking tussen de participanten heeft het MFC zijn ‘ziel’ weer terug en dat is voor iedereen goed. Het gebouw ligt er spic en span bij, participanten helpen elkaar in het betekenisvol zijn naar de kinderen, de eigen cliënten en de buurtbewoners. Er zijn al tal van nieuwe activiteiten gestart, maar gezien het positieve elan, verwacht ik dat het daar niet bij blijft. Wat is dit goed voor Alblasserdam en een voorbeeld voor anderen!”

“Na anderhalf jaar fijne samenwerking met Werkvisie vinden we het daarom nu tijd om Werkvisie ook symbolisch de sleutel te overhandigen en te vieren dat we met elkaar de fijne samenwerking verder hebben bestendigd en vastgelegd in de nieuwe beheerovereenkomst.”

Deze viering heeft in een klein gezelschap plaatsgevonden op donderdag 25 november. Na afloop werd Hannah van der Snoek van Woonkracht 10 hartelijk bedankt voor haar enorme inzet tijdens het traject.

https://www.hetkontakt.nl/regio/klaroen/296917/nieuwe-beheerovereenkomst-mfc-maasplein-een-voorbeeld-voor-ande?fbclid=IwAR2AqxX20Kn3IzZ-Es9h1hJLuG44N0Guq9fI53odHCKoPqZZdVWFuH_wU3k

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn